บริการเพิ่มเว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
 1. การเพิ่มเว็บไซต์เข้ามาใหม่ จะต้องผ่านการตรวจสอบจากทีมงานทุกครั้ง ก่อนนำขึ้นหน้าเว็บไซต์ โดยจะใช้เวลาประมาณ 7 วัน
 2. เว็บไซต์ที่ไม่อนุญาติให้เพิ่มลงในระบบ ได้แก่
  • เว็บที่มีรูปภาพ เนื้อหา สื่อไปในทางลามกอนาจาร
  • เว็บที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ และสถาบัน
  • เว็บที่มีการขายสินค้า หรือบริการที่ผิดกฎหมายและศีลธรรม
  • เว็บเกี่ยวกับการลดน้ำหนัก, การทำงานพิเศษจากบ้าน (Work at Home) 
  • เว็บที่ยังมีข้อมูลไม่สมบูรณ์ หรืออยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุง (Under Construction)
 3. รายละเอียดของเว็บไซต์ ทางทีมงานจะต้องตรวจสอบ และมีสิทธิในการแก้ไข ปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม และให้อยู่ในมาตรฐานการลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่น
  คำอธิบาย (Description) ของเว็บไซต์ จะต้องไม่มีคำโฆษณาเกินจริง
 4. แจ้งชำระค่าบริการเพิ่มเว็บไซต์ ราคา 300 บาทต่อระยะเวลา 1 ปี ต่อ 1 เว็บ